آنچه كه بايد در رابطه با ارث بدانيم

سفته ضمانت حسن انجام کار

مطالبه مهریه

الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی

چک حقوقی و کیفری

آشنایی با نحوه طلاق توافقی

آخرین مقالات وکیل آسا

بایسته های دعوی مطالبه نفقه

بایسته های دعوی مطالبه نفقه

همه ما ممکن است هر روز مصداقهایی از مطالبه نفقه را در زندگی روزمره بکار بریم. فی المثل زمانی که فرزند از پدر خود پول توجیبی می خواهد یا زن از شوهر خود پول برای خرید لباس می خواهد،در واقع مطالبه نفقه نموده است. دعوی مطالبه نفقه از این باب اهمیت بسزایی دارد .همچنین درصد بالایی از دعاوی خانواده مختص...

ادامه مطلب
تمکین

تمکین

همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود. از جمله این آثار تمکین می باشد. جهت آگاهی از این اصطلاح حقوقی که به دفعات در جامعه آن را شنیده و بسیاری از اطرافیان با آن درگیر می باشند، اجمالاً توضیحاتی بیان می شود: نکته...

ادامه مطلب
چگونگی مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت

چگونگی مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت

مهر مالي است كه به هنگام عقد نكاح، برابر ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت مي شود و صداق- صداقيه،كابين و فرض هم ناميده مي شود. مهر، عندالمطالبه است يعني به محض انعقاد عقد نكاح، زوجه مالك مهر مي شود و اين مالكيت نسبت به نصف مهر مستقر و در نيمي ديگر متزلزل است....

ادامه مطلب