تقسيم ترکه

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

با سلام ثبت برند

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

با سلام کلاهبرداری از طریق تلگرام

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

عدم عودت پول رهن خانه

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

شكايت به جرم مزاحمت و پخش عكس

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

حق طلاق برای زن

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

حق طلاق و مهریه

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

چگونه می توان خودرو فروخته شده را توقیف کرد؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

وراث چگونه میتوانند به حق و حقوق خود دست یابند؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

در صورتی که فروشنده ملکی به نام خریدار سند نزند، چه اقدامی می توان انجام داد؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

اگر فروشنده نتواند در زمان مقرر ملک را تحویل خریدار دهد، چه باید کرد؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

آیا فسخ معامله ی ملکی که سند آن در رهن است امکان پذیر است؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

آیا تأخیر در پرداخت ثمن می تواند باعث فسخ معامله شود؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

مهریه براساس قیمت چه زمانی محاسبه می شود؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

بذل مهریه را چگونه به ثبت برسانم؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

سهم الارث زن چقدر است؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

اگر زوجه در جلسه اول داوری شرکت نکند چه تصمیمی گرفته می شود؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

آیا در صورت فریب زوجه امکان فسخ نکاح وجود دارد؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

آیا اگر واحد آپارتمانی که من مالکش هستم به نام شخص دیگری باشد طلبکار میتواند آن را توقیف کند؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد

دادخواست گواهی عدم امکان سازش چگونه باید باشد؟

پاسخ داده شده توسط : گهرسودفرد